ToetsAnalyzer en Toetsbuilder,

De wereld achter de resultaten

Maatwerk voor leerlingen

Leerlingen hebben recht op een goede en zinvolle terugkoppeling van de resultaten van hun werk.  Het geven van een cijfer is daarvoor te beperkt. Zo zijn er vele manieren om voor een specifieke toets of opdracht een zes te halen.

Flexibele Taxonomie

Belangrijk voor de leerling is te weten hoe zijn resultaat tot stand is gekomen en op welke punten hij of zij het beste zijn aandacht kan richten.

Voor dit doel zijn verschillende taxonomieën beschikbaar waaronder OBIT, RTTI en vele anderen, meestal losjes gebaseerd op de taxonomie van Bloom. 

Het presentabel maken van toetsen en opdrachten volgens deze taxonomieën is niet het meest prettige werk, het is tijdrovend en dit soort analyses worden daarom in de praktijk niet zo vaak uitgevoerd. Ook is er vooral bij toetsen veel hergebruik van hetzelfde materiaal, wat schadelijk is voor de vertrouwelijkheid en kwaliteit van deze toetsen.

 Met dit toetstool zijn dit soort problemen verleden tijd. Met een beperkte investering in tijd kan de taxonomie van een schriftelijke toets met de bijbehorende scores ingevoerd worden.

Overzichtelijke rapportage

Het resultaat is een overzichtelijke rapportage voor zowel leerlingen als docent. Bijgaande afbeelding geeft een indruk hoe dit op leerling niveau uitpakt voor een leesvaardigheidstoets Nederlands met RTTI taxonomie.

Daarmee is het verhaal niet ten einde. Leerling rapportages van verschillende toetsen kunnen, indien gewenst met elkaar gecombineerd worden tot een integraal overzicht van meerdere jaren. Vooral als het gaat om determinatie en pakketkeuze geeft het beeld achter de cijfers veel informatie over de affiniteit van een leerling met bepaalde vakken en daarmee zijn of haar kans op succes.

Op klasniveau kan vastgesteld worden hoe de scores verdeeld zijn, welke vragen er goed/slecht scoorden, hoe er over de verschillende rubrics gescoord is en er wordt een indicatie van de kwaliteit van de toets als geheel gegeven.

In één oogopslag

Het maakt in één oogopslag zichtbaar waar de leerlingen moeite mee hebben én waar je als docent wellicht meer aandacht aan moet besteden.